ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก ตำบล กุดจอก อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท 17120

หมายเลขโทรศัพท์ 056466081

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5