icon

[ ปรีชาพล(ธนาศักดิ์) ]

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2562

โดย : ปรีชาพล(ธนาศักดิ์)

อพี : ไ 159.192.xxx.xxx

สวัสดีครับมาเยียมชมในอดีตเคยเรียนอยู่ที่นี้ สมัย ม.ต้นรุ่นแรก ขอให้ทางโรงเรียนผลิตเด็กนักเรียนที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไป

icon

[[ ยุทธ ]

เขียนเมื่อ : เสาร์์ 28 ม.ค. 2560

โดย : ยุทธ

อพี : 58.10.xxx.xxx

แวะมาทักครับ เว็บเรียบง่ายสวยงามมากครับ

icon

[ ปรีชาพล(ธนาศักดิ์) ]

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2562

โดย : ปรีชาพล(ธนาศักดิ์)

อพี : ไ 159.192.xxx.xxx

สวัสดีครับมาเยียมชมในอดีตเคยเรียนอยู่ที่นี้ สมัย ม.ต้นรุ่นแรก ขอให้ทางโรงเรียนผลิตเด็กนักเรียนที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไป

icon

[[ ยุทธ ]

เขียนเมื่อ : เสาร์์ 28 ม.ค. 2560

โดย : ยุทธ

อพี : 58.10.xxx.xxx

แวะมาทักครับ เว็บเรียบง่ายสวยงามมากครับ

icon

[ ปรีชาพล(ธนาศักดิ์) ]

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2562

โดย : ปรีชาพล(ธนาศักดิ์)

อพี : ไ 159.192.xxx.xxx

สวัสดีครับมาเยียมชมในอดีตเคยเรียนอยู่ที่นี้ สมัย ม.ต้นรุ่นแรก ขอให้ทางโรงเรียนผลิตเด็กนักเรียนที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไป

icon

[[ ยุทธ ]

เขียนเมื่อ : เสาร์์ 28 ม.ค. 2560

โดย : ยุทธ

อพี : 58.10.xxx.xxx

แวะมาทักครับ เว็บเรียบง่ายสวยงามมากครับ

icon

[ ปรีชาพล(ธนาศักดิ์) ]

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2562

โดย : ปรีชาพล(ธนาศักดิ์)

อพี : ไ 159.192.xxx.xxx

สวัสดีครับมาเยียมชมในอดีตเคยเรียนอยู่ที่นี้ สมัย ม.ต้นรุ่นแรก ขอให้ทางโรงเรียนผลิตเด็กนักเรียนที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไป

icon

[[ ยุทธ ]

เขียนเมื่อ : เสาร์์ 28 ม.ค. 2560

โดย : ยุทธ

อพี : 58.10.xxx.xxx

แวะมาทักครับ เว็บเรียบง่ายสวยงามมากครับ

icon

[ ปรีชาพล(ธนาศักดิ์) ]

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2562

โดย : ปรีชาพล(ธนาศักดิ์)

อพี : ไ 159.192.xxx.xxx

สวัสดีครับมาเยียมชมในอดีตเคยเรียนอยู่ที่นี้ สมัย ม.ต้นรุ่นแรก ขอให้ทางโรงเรียนผลิตเด็กนักเรียนที่ดีๆออกมาสู่สังคมต่อไป

icon

[[ ยุทธ ]

เขียนเมื่อ : เสาร์์ 28 ม.ค. 2560

โดย : ยุทธ

อพี : 58.10.xxx.xxx

แวะมาทักครับ เว็บเรียบง่ายสวยงามมากครับ

images
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้